top of page
Hình ảnh của Nathan Fertig

Tài nguyên dành cho việc thờ cúng & xây dựng đức tin tại nhà

Image by Paige Cody

TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN TẠI NHÀ là nguồn tài nguyên dựa trên bài đọc hàng tuần để giúp các gia đình của bạn sống, chia sẻ và cử hành đức tin cùng nhau mỗi tuần!

TBP-office-3.jpg

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người trải nghiệm Kinh Thánh như một câu chuyện thống nhất dẫn đến Chúa Giêsu.

VideoNghiên cứu Kinh Thánh & hơn!

Image by Rajesh Rajput

Sự thờ phượng được phát trực tiếp

tổ chức bởiNhà thờ Lutheran St Michael, Hahndorf.

9:00 sáng mỗi ngày Chủ nhật.

bottom of page